SWISSPACER AIR

Podstawowe cechy produktu

 • Wysokie bezpieczeństwo: Zredukowane ryzyko pęknięć
 • Oszczędność kosztów: Unikamy przestojów na linii produkcyjnej
 • Badania rozwojowe ift Rosenheim
 • Ciągłe testowanie produktów przez TÜV Rheinland
 • Odciążone szkło izolacyjne

  Różnice wysokości i wpływy klimatyczne prowadzą do pojawiających się zjawisk nad- i podciśnienia w szybie zespolonej. W ich rezultacie może dojść do pęknięcia lub przedwczesnego starzenia się szyby. Z SWISSPACER AIR możemy te naprężenia znacząco zredukować.
   
  SWISSPACER AIR wyrównuje ciśnienie wewnątrz szyby zespolonej z ciśnieniem zewnętrznym zapewniając tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Minimalizujemy tym samym ryzyko pęknięcia szyby zespolonej podczas transportu na różnych wysokościach.
   
  Fakt, że zastosowanie SWISSPACER AIR zmniejsza ryzyko pęknięcia z powodu obciążeń klimatycznych w dużych przestrzeniach między szybami ma inne zalety, takie jak lepsza izolacja akustyczna.
   
  Montaż SWISSPACER AIR jest prosty i szybki. Membranę wkręcamy w ramkę SWISSPACER -  albo podczas produkcji szyby zespolonej, albo w zastygłym już uszczelnieniu wtórnym.
   
  Wysokie bezpieczeństwo
  ze względu na zmniejszone ryzyko pęknięcia
   
  Duże odstępy między szybami
  bez ryzyka uszkodzenia przez obciążenia klimatyczne
   
  Definiowanie ograniczeń użytkowania za pomocą symulatora SWS AIR ​
  Narzędzie obliczeniowe „SWS AIR” w aplikacji Caluwin pozwala producentom szyb zespolonych i okien w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy zastosowanie komponentu SWISSPACER AIR jest właściwą metodą dla uzyskania wymaganego wyrównania ciśnienia w danej szybie zespolonej. Wynik symulacji pozwala na proste i szybkie oszacowanie dla konkretnych warunków brzegowych, czy SWISSPACER AIR jest w stanie skompensować obciążenia klimatyczne ( wyrównanie ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz szyby zespolonej) podczas transportu przy dużych różnicach wysokości (jako kryterium rozstrzygające o pozytywnym/negatywnym wyniku symulacji przyjęto wytrzymałość na zginanie dla szkła typu float, wynoszącą 18 MPa). Narzędzie to oblicza również, czy osiągnięty został okres użytkowania > 15 lat (zgodnie z normą EN 1279-2).
   
   
  Dopuszczenie DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik):
   
   

  Nasi partnerzy rozwojowi:

  TÜV Rheinland potwierdza, że badane systemy spełniają wymagania normy EN 1279-2:2002 w zakresie przenikania wilgoci.

  Produkt: Link

  Pobieranie: Link

  Badania rozwojowe ift Rosenheim

   

 • Montaż

  SWISSPACER AIR jest montowany przez proste i szybkie wkręcenie membrany w ramkę SWISSPACER. Instalacja może być również przeprowadzona później w utwardzonym już uszczelnieniu wtórnym, co eliminuje przestoje na linii produkcyjnej i nie ma wpływu na czasy cyklu produkcji szyby zespolonej.

  W porównaniu do produkcji standardowego szkła izolacyjnego wypełnienie gazem szlachetnym nie jest przeznaczone do odciążonego szkła izolacyjnego z zastosowaniem SWISSPACER AIR, ponieważ gaz może ulatniać się przez membranę. Szyba zespolona wyposażona w SWISSPACER AIR jest gotowa do transportu, instalacji i użytkowania. Nie musi być już w żaden sposób zamykana ani przetwarzana.

   
 • Partnerzy rozwojowi

  Badania rozwojowe ift Rosenheim

   

 • SWISSPACER AIR - Highlights

 • Porównanie zespoleń z i bez SWISSPACER AIR

 • Jednostka opakowania

  SWISSPACER AIR 10 sztuk pudełko
  - 10 membran SWISSPACER AIR
  - 10 zatyczek
  - 10 uszczelek O-Ring
  - Klucz imbusowy
   
  SWISSPACER AIR 100 sztuk pudełko
  - 100 membran SWISSPACER AIR
  - 100 zatyczek
  - 100 uszczelek O-Ring
   
  Klucz dynamometryczny
  - Klucz dynamometryczny z momentem 0,2 Nm
   
  Wiertło
  - Wiertło dwufazowe
   

  Zapytania odnośnie produktu i zamówienia prosimy kierować do przedstawiciela handlowego: Kontakt